• AČRA MK
  • /
  • Unikátní pohled na dějiny reklamy
Zveřejněno: 28.11.2017

Historie československé reklamy

1927-1949

90 let od založení Reklubu

Na českém odborném trhu zatím chyběla publikace, které by formou vědecké monografie, s využitím archivních materiálů, dobových časopiseckých a knižních zdrojů a vzpomínek pamětníků, mapovala vývoj československé reklamy v určité dějinné etapě vývoje naší společnosti.

Pedagog Fakulty masmediální komunikace UCM v Trnavě, prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. ve své monografii
Reklub1927-1949 / Kapitoly z dějin československé reklamy
tuto mezeru zaplňuje uceleným a kvalifikovaným pohledem na unikátní a vůdčí roli Reklubu / Reklamního klubu československého, v meziválečné a krátce poválečné reklamní historii.

Kniha přináší množství zatím nepublikovaných informací, detailně popisuje řadu překvapivých aktivit Reklubu, svědčících o neutuchající kreativitě a profesní i občanské odvaze našich marketingových předchůdců nejen na poli komerční reklamy, ale i ve sféře sociálního marketingu a státní propagace. Čtenář se setkává s aktivitami v oblasti reklamní teorie a praxe, které jsou spojeny se jmény jako např. Z. Šindler, V. Holman, J. Brabec, J. Solar, J. Vichnar, V. A. Jarolímek, M. Sutnar, B. Häckl, J. Poláček a další.

9 kapitol popisuje jednotlivé etapy vývoje reklamního života, spolkové i celospolečenské reklamní aktivity, nezřídka i s mezinárodním dosahem (Pravda o Československu, Oběť Československa), úsilí o kultivaci a zvýšení odbornosti reklamní komunity, snahy Reklubu přispět k poválečné obnově země velkou státně propagační akcí Startujeme do dvouletky, ale i likvidační snahy v letech 1948/49, atd.   

Na spolupráci při tvorbě knihy se podílela i Asociace českých reklamních agentura a marketingové komunikace (AČRA MK).

 

Publikaci v rozsahu 296 stran s barevnou přílohou, vydalo odborné nakladatelství Professional Publishing v Praze, s prodejní cenou 388 Kč.

 

PAVLŮ, D.: Reklub 1927-1949 / Kapitoly z dějin československé reklamy.

Praha : Professional Publishing, 2017. ISBN 978088260004

Zpět